„... přeci jen musí existovat jakýsi horizont ležící mimo subjektivní rovinu.
Jestliže sám pojem barvy nahlédneme jako průsečík setkání (pro mě) s Milostí, (...stále intenzivnější vědomí toho, že barva se stává průsečíkem v němž je skryt ne-osobní jas milosti, skrze barvu pak dochází k jmenování, slovem, přesněji jménem/ pozn.č.III.), pak takto nahlédnutá barva je symbolem, tedy něčím závazným.
Ovšem má v sobě i ironický podtón vzdoru, jelikož chce být jen pouhou barvou (nikoli symbolem).
“Tam někde dochází k oněm setkáním...”(z deníku, 2013, 30. květen).

15_modulace.jpg
       
15_pigmenty-platno-65x70-2013.jpg
 pigmenty, plátno, 140x160, 2013     
15_pigmenty-platno-30x30-2013.jpg
 pigmenty, plátno 30x30, 2013     
15_pigmenty-platno-30x30-2013-3.jpg
 pigmenty, plátno 30x30, 2013     
15_pigmenty-platno-40x30-2013.jpg
 pigmenty, plátno 40x30, 2013     
15_pigmenty-platno-30x25-2013.jpg
 pigmenty, plátno 30x25, 2013     
15_pigmenty-platno-20x20-2013-4.jpg
 pigmenty, plátno 20x20, 2013     
15_pigmenty-platno-20x20-2013-3.jpg
 pigmenty, plátno 20x20, 2013     
15_pigmenty-platno-20x20--2013.jpg
 pigmenty, plátno 20x20, 2013     
15_pigmenty-platno-25x30-2013.jpg
 pigmenty, plátno 25x30, 2013     
15_pigmenty-platno-25x25-2013_v2.jpg
 pigmenty, plátno 25x25, 2013     
15_pigmenty-platno-110x110-2013.jpg
 pigmenty, plátno, 110x110, 2013     
15_pigmenty-platno-25x25-2013.jpg
 pigmenty, plátno, 25x25, 2013     
15_pigmenty-platno-24x24-2013.jpg
 pigmenty, plátno, 24x24, 2013     
15_pigmenty-platno-80x85-2013.jpg
 pigmenty, plátno, 80x85, 2013     
15_obraz-zurceni-lolej-platno--14x24-2010.jpg
 obraz(zurčení I.)olej,14x24,2010     
15_obrazzurceni-lll-olej-platno--18x20-2010.jpg
 obraz(zurčení III)olej,18x20,2010     
15_maria-vlll-3pigmenty-tuzka-platno-140x160-2013.jpg
 maria(VIII#3)140x160,2013     
15_maria-vlll-3-140x160-2013-detail-l.jpg
 maria(VIII#3)pigmenty,tužka(det. 1)     
15_maria-vlll-3-140x160-2013-detail-lll.jpg
 maria(VIII#3)pigmenty,tužka(det. 2)     
15_maria-vlll-3-140x160-2013-detail-ll.jpg
 maria(Vlll#3)pigmenty,tužka(det. 3)